Про стан виконання навчальних програм і планів із предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану в 1-11 класах за І, ІІ  семестри 2020 – 2021 н.р.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1503

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1508

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1530

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1531

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1532
Звіт-презентація. Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладу освіти у 2020-2021 навчальному році
17.06.2021
Пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням ” Веселка”
22.06.2021

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1503

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1508

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1530

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1531

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1532

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

РІЧАНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ  СТУПЕНІВ

НАКАЗ

21.06.2021  року                         с. Верхнє Водяне                         №  57

 

Про стан виконання навчальних програм і планів

із предметів інваріантної та варіативної складової

навчального плану в 1-11 класах

за І, ІІ  семестри 2020 – 2021 н.р.

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 року № 1/9-420 “Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 н.р.”, плану роботи школи на 2020-2021 навчальний рік адміністрація здійснила перевірку класних журналів, журналів індивідуального навчання учнів 3,4,7класів з метою вивчення стану виконання навчальних планів та програм за І-ІІ семестри  2020-2021 н.р. На підставі аналітичної довідки заступника директора з навчально-виховної роботи М.М.Йосипчук, проаналізованих, поданих учителями та перевірених заступником директора з навчально-виховної роботи М.М. Йосипчук матеріалів

 

 

          НАКАЗУЮ:

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи М.М.Йосипчук:

1.1.Ознайомити вчителів школи з аналітичною довідкою «Про стан виконання навчальних програм за І, ІІ семестри 2020 – 2021 н.р.»

На нараді при директору

Червень 2021 р.

1.2.Надати методичну допомогу педагогам  школи   щодо виконання навчальних планів і програм у 2021-2022 н.р. ;

  1. Керівникам ШМО:

2.1. На засіданні ШМО обговорити стан виконання навчальних програм за

І, ІІ семестри 2020 – 2021 н.р .

Червень  2021 р.

2.2. Вказати вчителям на недоліки та грубі порушення, допущені під час заповнення класних журналів (зокрема, розділ «Зміст уроку», виправлення в датах, порушення нумерації обліку проведення уроків тощо).

Червень 2021р.

2.3. Опрацювати нормативні документи щодо ведення шкільної документації (класних журналів, перевірки зошитів, оцінювання тощо).

Червень-Серпень 2021 р.

  1. Відповідальній за оновлення сайту школи Дан І.П. розмістити даний наказ на сайті.

 

До 01.07.2021 р.

  1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи М.М.Йосипчук.

 

 

Директор  ЗЗСО                                            НАТАЛІЯ ВАРГА

 

З наказом ознайомлені :                                   М.ЙОСИПЧУК

І.ДАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналітична довідка

22.06.2021 року

 

Про стан виконання навчальних програм

із предметів інваріантної та варіативної складової

навчального плану в 1-11класах

за І, ІІ  семестри 2020 – 2021 н.р.

 

Відповідно до річного плану роботи школи  на 2020-2021 н.р.  у червні 2021 року адміністрація школи проаналізувала стан виконання робочого навчального плану і навчальних програм за І, ІІ семестр 2020-2021 навчального року.

Мета:

  • Перевірка відповідності календарних планів та предметних сторінок класних журналів (кількість запланованих та проведених за семестр уроків, поурочне, тематичне оцінювання, ведення зошитів, різні види контролю, практичні та лабораторні роботи тощо);
  • охайність, правильність та вчасністьзаповнення розділу «Зміст уроку»;
  • аналіз звітів педпрацівників про виконання програм за І, ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Викладання навчальних предметів здійснювалося за робочим навчальним планом на 2020/2021 навчальний рік, розробленим на підставі рекомендацій  до листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 року № 1/9-420 “Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 н.р.”,

Під час заповнення сторінок класних журналів учителі основної та старшої школи виконують «Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-10 класах», затверджені наказом  Головного  управління освіти і науки  від 05.10.2011 № 526, а також наказ  Міністерства освіти і науки України  від 05.05.2008 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», наказ МОН України від 03.06.2008 року № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5 – 11 (12) – х класів загальноосвітніх навчальних закладів»,   учителі початкової школи дотримуються єдиних вимог  щодо ведення класних журналів  у початкових класах навчальних закладів, розроблених відповідно до листа відділу освіти молоді та спорту Рахівської РДА від 12.12. 2018 року  №01-16/ 1364   ,№01-15/5218 від 10.12.2018 ,наказу  Міністерства освіти і науки України 07.12.2018 року №1362 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи»

 

Перевірка виконання навчальних програм була проведена адміністрацією з 09.06.21 до 15.06.21 станом на 15.06. 2021 р,

Було встановлено :

– кількість фактично проведених уроків, плани-графіки обов’язкових контрольних робіт, тематичного оцінювання, практичних  робіт тощо  відповідають календарному плануванню

– усі предмети інваріантної складової робочого навчального плану обліковані в класних журналах, кількість проведених навчальних годин співпадає з кількістю годин за навчальним планом,

У 1- 4 класах розподіл годин за програмою у календарно-тематичному плануванні відповідає новим освітнім стандартам; поточнеоцінювання досягнень учнів проводилося вербально – у 1- 2 НУШ класах – з усіх предметів, у 3 (НУШ)-4 класах з фізичної  культури, Я у світі, Основ здоров’я, Образотворчого мистецтва, Музичного мистецтва, Інформатики. Необхідні види контролю відображені в журналах та оцінен, свідоцтва досягнень заповнені.

У класних журналах 4-11класів відведено колонки і дати для обліку тих видів діяльності, які підлягають оцінюванню.

Перевірка засвідчила встановлену программою достатню кількість уроків розвитку мовлення, контрольних робіт з української мови та літератури,  зарубіжної літератури. Вчителі здійснюють індивідуальний підхід до оцінювання говоріння, читання мовчки, діалогу, усного переказу та усного твору. Поступове накопичення оцінок дає змогу  кожному учню одержати об’єктивні тематичні та семестрові оцінки . Усі  навчальні програми з іноземної мови(англійська) не встановлюють чітку послідовність вивчення тематичного змісту та не визначають жорсткі часові рамки на вивчення лексико-граматичного матеріалу. Навчальні програми  зорієнтовані на кінцеві мету та завдання щодо вивчення іноземних мов та відображають основні методичні прийоми, необхідні для їх реалізації. При складані календарно-тематичних  планів з іноземних мов збережено змістову частину програми за рахунок раціонального використання годин на проведення форм контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма). Програму з  англійської мови станом на 09.06.2021р. виконано.

Станом на 15.06.2021 р. Дотримано кількості всіх видів контролю навчальної діяльності з математики, виконання лабораторних і практичних робіт з фізики, хімії, природознавства, географії, біології, інформатики, відпрацювання тем з трудового навчання, основ здоров’я, фізичної культури, правознавства, курсів «Захист Вітчизни». Результати виконання навчальних программ інваріантної та варіативної складової відображені у письмових (друкованих та написаних від руки) звітах учителів -предметників, поданих для перевірки адміністрації  школи .

 

 

Заступник директора з НВР                          М. ЙОСИПЧУК