Соціально-психологічна служба

Педагогічне кредо: «НЕМАЄ ПОГАНИХ ДІТЕЙ – є БАЙДУЖІ ДОРОСЛІ!»

 

ГУЗІЙ СВІТЛАНА ІВАНІВНА –соціальний педагог

 

Життєве кредо: « Не вір, що все буде чудово, але надійся на краще»

Освіта – вища, Камян’ець-Подільський національний університет імені І.Огієнка

Спеціальність за дипломом –соціальний педагог, вчитель предмету «Людина у світі»

Стаж роботи – 4 роки

Графік роботи з 8.00 год по 14.00 год.

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Відносини соціального педагога з дітьми:

 • Дотримуватися принципу добровільності у роботі;
 • Дотримуватися конфіденційності;
 • Відповідати за свою роботу;
 • Захищати інтереси дитини;
 • Бути справедливим у роботі з дітьми;
 • Поважати гідність кожного;
 • Підвищувати самооцінку дитини;
 • Не використовувати довіру дитини у власних цілях.

Взаємостосунки з батьками:

 • Бути делікатним при спілкуванні з батьками;
 • Надавати батькам поради щодо виховання дитини;
 • Бути відвертим у роботі з батьками;
 • Консультувати щодо розвитку та виховання самостійності дитини;
 • Допомагати вирішувати конфлікти, що виникають у стосунках батьків з дітьми та з учителями;
 • Не використовувати стосунки з батьками у власних інтересах.

Взаємостосунки з колегами:

 • Сприяти співпраці з колегами;
 • Поважати знання колег та не нехтувати ними;
 • Брати до уваги думки та погляди колег;
 • Поважати довіру колег у взаємовідносинах;
 • Не відмовлятись від допомоги виявленої з боку колег;
 • Бути толерантним, ввічливим та доброзичливим.

Соціальний педагог працює над:

– соціально-педагогічним супроводом дітей, які потребують особливої уваги;

– профілактикою негативних явищ та пропагандою здорового способу життя;

– організацією взаємодії навчального закладу, сім’ї, служби у справах дітей, органів місцевого самоврядування, неурядових та громадських організацій.

– захистом прав дітей, як інспектор з охорони дитинства.

Функції роботи:

– Діагностична: вивчення особливостей діяльності та розвитку учнів, визначення рівня знань про вплив на організм шкідливих звичок, дослідження спрямованості впливу колективу, мікросередовища, сімейного виховання тощо.

– Прогностична: прогнозування посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації.

– Консультативна: рекомендації учням, батькам, вчителям, молодіжним об’єднанням з питань розв’язання конфліктів та проблемних ситуацій.

– Захисна: захист прав дітей, представлення їх інтересів в різноманітних інстанціях.

– Профілактична: запобігання негативним проявам в учнівському середовищі, пропаганда здорового способу життя.

– Соціально-перетворювальна: соціально-педагогічний захист соціально незахищених категорій дітей, сприяння професійному самовизначенню.

– Організаційна: координація взаємодії всіх суб’єктів виховання, сприяння участі дітей у науковій, технічній, художній творчості.

А також:

– Переконує учнів у доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя;

– Сприяє запобіганню негативним явищам в учнівському середовищі;

– Здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу;

– Сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;

– Забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків;

– Сприяє соціально корисній діяльності дітей і підлітків;

– Веде відповідну документацію та статистичну звітність за результатами роботи в навчальному закладі;

– Бере участь у роботі педагогічної ради школи, нарадах, які проводяться адміністрацією школи.