Звіт про підсумки науково-методичної роботи в Річанському закладі загальної середньої освіти за 2020– 2021н.р.


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1503

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1508

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1530

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1531

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1532
Про підсумки науково-методичної роботи Річанського закладу загальної середньої  освіти у 2020-2021 н.р.
17.06.2021
Звіт-презентація. Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладу освіти у 2020-2021 навчальному році
17.06.2021

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1503

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1508

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1530

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1531

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/richanskazoscom/public_html/wp-content/themes/school/functions/theme-functions.php on line 1532

 

Додаток 1

До наказу №57  від 16.06.2021р.

«Про підсумки науково-методичної роботи

у 2020-2021н.р.»

Звіт

про підсумки науково-методичної роботи

в Річанському закладі загальної середньої освіти за 2020– 2021н.р.

Науково – методична проблема школи та основні шляхи її реалізації

У 2020– 2021н.р. методична робота в Річанському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради здійснювалась відповідно наказу Річанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №69 від 07.09.2020 р. «Про організацію науково- методичної роботи з педагогічними працівниками в 2020/2021 н.р.»,виконання наказу відділу освіти Рахівської районної державної адміністрації  від 07.09.2020 №72 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в 2020-2021 навчальному році, на виконання Законів України “Про освіту”,”Про дошкільну освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”,  Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/201, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 № 1038, “Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, Концепції профільного навчання у старшій школі, Концепції “Нова українська школа”, рішення колегій  відділу освіти райдержадміністрації та інших нормативно-правових документів про освіту  з питань організації навчально-виховного процесу, Міністерства освіти і науки України у руслі модернізації освітнього процесу в умовах упровадження Державних стандартів початкової загальної, базової та повної загальної середньої освіти, Концепції Нової української школи

У 2020-2021н.р. у Річанському ЗЗСО  І-ІІІ ступенів працювало 32 педагогічних працівників. Основними завданнями методичної роботи  було забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом залучення останніх до різних форм методичноїроботи – постійних та епізодичних.

Проблема над якою працював педагогічний колектив закладу освіти в 2020-2021н.р.- «Розвиток та удосконалення компетентностей здобувачів освіти в умовах системного запровадження інноваційних педагогічних технологій». Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, посилилась увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Відповідно до рекомендацій МОН навчальний рік тривав :

І семестр – з 01.09 по 31.12.2020 р.   ІІ семестр – з 18.01 по 09.06.2021 р.

Але через карантин та у зв’язкуз поширення коронавірусної хвороби COVID-19 , з метою попередження розповсюдження захворюваності на  гостру распіраторну інфекцію , спричинену корона вірусом COVID-19заклад освіти перейшов на дистанційну форму навчання з 18.01.2021р. по 22.01.2021р.,  з 05.02.2021р. по 19.02.2021р. та 01.03.2021р. по 09.04.2021р.

Робота методичної ради школи.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради: директор школи – Н.В.  Варга, голова методичної ради , заступник директора з НВР –

М.М. Йосипчук, секретар (вчитель заруб. літ.) – Яворська А.Я., практичний психолог Тафійчук Л.Ю. та інші вчителі. Визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затвердженопланироботишкільнихметодичнихоб’єднань на 2020 – 2021 н. р.

Робота шкільної методичної ради булла організована за такими напрямками:

Накопичення та зберігання власних доробок вчителів, а також ознайомлення з ними цілого шкільного колективу.

Створення сприятливих умов для самоосвіти вчителів, якісне проведення засідань методичної ради школи та шкільних МО.

Забезпечення вчителів навчальними програми, програмами факультативів, гуртків, інструкціями .

З боку методичної ради для вчителів, які проходили атестацію, проводилося індивідуальне консультування.

Засідання 4. ( Січень 2021)  Форма  проведення: проблемний стіл

Про результативність методичної роботи за І семестр 2020/2021 н.р.

Підвищення якості знань на основі впровадження на уроці традиційних та інноваційних методик.

Педагогічне портфоліо творчого вчителя.

Впровадження ефективного педагогічного досвіду в освітній процес.

Робота педагогічної ради школи.

Форма проведення :

Засідання  2. (Протокол №2. від  28.12.2020 р.)

Welnes-тренінг «Здоровим бути здорово !» (Гузій С.І)

Сторітелінг, як один із інноваційних методів засвоєння учнями програмового матеріалу. (Куцин А.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУШ .Затвердження свідоцтв досягнень учнів 3 кл. (Костів А.В.)

Дистанційне навчання. Різновиди дистанційних платформ, робота з віртуальними дошками.(Йосипчук М.М.)

Адаптація учнів 5-го класу . ( Тафійчук Л.Ю.)

Різне.

2.Робота МС.

Для кращої організації роботи у вересні проведені організаційні засідання при ЗДНВР та директору ЗЗСО,  в результаті яких були розроблені графіки засідань методичної ради , МС та затверджено їхні плани роботи. В роботі предметних МС використовувались різні форми: повідомлення, виступи, огляди, дискусії тощо. Розроблялися методичні рекомендації на основі вивчених та обговорених питань, впровадження яких сприятиме підвищенню фахового рівня педагогів та рівня навчально-виховної роботи. Розглядалисьпитанняпро роботу за Державними стандартами освіти; вивчення й реалізаціяосновнихположеньнормативних і директивнихдокументів про освіту; формиорганізаціїсамостійноїроботиучнів; методики організації та проведеннясучасного уроку.

 

ПІБ Посада Проблемне питання МС
Борка

Надія

Василівна

Керівник МС гуманітарного циклу, вчитель історії та правознавства Розвитоккреативноїособистості шляхомзастосуваннясучаснихосвітніхтехнологій ворганізаціїнавчально-виховногопроцесу.
Дорошевич

Христина Ігорівна

Керівник МС природничо-математичного циклу, вчитель біології . Розвиток професійної компетенції шляхом впровадження інноваційних технологій навчання на уроках математики, інформатики, біології, хімії, фізики, географії та трудового навчання.
Фурт

Оксана

Іванівна

Керівник МС вчителів початкових класів, класовод 1Б класу. Розвиток соціальної компетентності молодших школярів на уроках в сучасній школі.
Мазар

Яніна

Іванівна

Керівник МС класних керівників, вчитель географії . Формування творчої індивідуальної особистостішколяра; виховання свідомого громадянина, патріотасвоєї батьківщини; виховання почуття патріотизмуі колективізму через ціннісне ставлення досуспільства.
Вчитель Предмет Клас Тема
Гаморчук О.В. Я досліджую світ 2 А Піца –символ Італії

 

Костів А.В. Я досліджую світ 3 Досліджуємо мозок

 

Тафій Н.І. Природознавство 4 Океани  Землі

 

Гамор Г.В. Інформатика 4 Створення презентацій у Power point
Яворська А.Я. Зарубіжна література 6 Роль фантастики в повісті

М. Гоголя «Ніч перед Різдвом»

 

Куцин А.В. Українська література 5 Образ лиса. Риси його характеру.
Дорошевич Х.І. Біологія 7 Рослинний та тваринний світ Біблії
Мазар Я.І. Географія 6 Б Будова атмосфери, властивостіповітря в тропосфері
Бережник А.В. Математика 6 Б Побудова точок на координатній площині

Найбільш ефективною формою роботи є відвідування показових уроків. Вчителями – предметниками  було проведені такі відкриті уроки:

Я досліджую світ. «Піца-символ Італії» (2 А клас, Гаморчук О.В.)

 

Я досліджую світ. «Досліджуємо мозок » (3 клас, Костів А.В.)

 

 

 

 

Природознавство. «Океани Землі» » (4 клас, Тафій Н.І.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубіжна література.Роль фантастики у повісті М.Гоголя « Ніч перед Різдвом. Елементи фольклору.» (6 клас, Я.Яворська)

з біології «Кільчасті черви: особливості будови, способу життя, різноманітність, роль у природі та значення житті людини» (7 клас) (Дорошевич Х.І.);

Урок-презентація «Рослинний та тваринний світ Біблії»(7 клас) (Дорошевич Х.І.);

 

з географії «Будова атмосфери, властивості повітря в тропосфері» (6-Б клас). (Мазар Я.І.);

з математики «Побудова точок на координатній площині»

(6 клас).(Бережник А.В.);

 

Творчий проект(колективний колаж) 8 та  6 клас, вчитель історії Н.В. Борка    11 клас урок історії вч. Борка Н.В.(метод РОФТ, тема уроку «УЦР М.С.Грушевський….» Метод «Чиста дошка»     Метод «рамки  цілі» (8 клас історія).    Показовий урок вчитель української мови та літератури Куцин Анна Вікторівна  (5 клас) «Образ Лиса ,риси його характеру.» Всеукраїнський онлайн-урок  «Що таке парламент та як він впливає на  моє життя?» (вч. Борка Н.В.,Йосипчук М.М. 8-9 клас)

 

 

 

Тиждень хімії, біології та екології (Йосипчук М.М., Дорошевич Х.І.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На гостину до Флори і Фауни (конкурс згадок).

Гразнавцівбіології «Найрозумніший»

Усний журнал «Первоцвітипросятьзахисту»

Інтелектуальна гра «Пошук скарбів»

Тиждень математики та інформатики (Варга Г.І., Дан І.П., Бережник А.В.).

Брейн-ринг

Виставка учнівських стін–газет

 

Позакласний захід« Математика в українській вишивці»

 

Творчий проект(колективний колаж) 8 та  6 клас, вчитель історії Н.В. Борка 11 клас урок історії вч. Борка Н.В.(метод РОФТ, тема уроку «УЦР М.С.Грушевський….» Метод «Чиста дошка» Метод «рамки  цілі» (8 клас історія)     Всеукраїнський онлайн-урок  «Що таке парламент та як він впливає на  моє життя?» (вч. Борка Н.В.,Йосипчук М.М. 8-9 клас)

Відвідані уроки та виховні заходи показали, що рівень викладання відповідає вимогам сучасного уроку, оскільки під час показових уроків було продемонстровано найрізноманітніші форми роботи, використання сучасних технологій в оптимальному поєднанні із запровадженням елементів проблемного навчання з метою розвитку пізнавальної самостійності учнів.Цікаво та змістовно були проведені предметні тижні з української мови та літератури, історії та правознавства, хімії та біології , інформатики та математики під час яких учні показали свої знання , творчі здібності і талант. Під час проведення таких заходів всі  вчителі впроваджували в практику своє діяльності практичні ,лабораторні заняття, інтегровані  уроки . Використовуючи методи контролю і корекції знань ,вчителі виявляли обдарованих дітей та посилювали з ними роботу , залучаючи до шкільних гуртків та факультативних, групових занять з метою виховання в учнів інтересу до предметів.

 

       Кадровий склад , атестація педагогічних працівників: важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є атестація та курсова перепідготовка.

У 2020-2021н.р.відповідно до плану – графіка Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, з метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників  курсову  перепідготовку при ЗІППО (за дистанційною формою через карантин )пройшли 27  педагогічних працівників закладу освіти.

Атестація педагогічних працівників 2020-2021 навчального року проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; закріплення вчителів за членами адміністрації школи, відвідування навчальних занять представниками адміністрації, профкому, членами атестаційної комісії; оформлення методичних папок для накопичення матеріалів на період атестації вчителів; складання графіку проведення відкритих уроків учителів, які атестуються, а також позакласних заходів, вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі, серед учнів та їх батьків.

За підсумками атестації 2020-2021 навчального року:

з\п

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Рік підвищення кваліфікації, номер свідоцтва Кваліфікаційна категорія
Мазар

Яніна

Іванівна

Учитель географії ЗІППО,ЗІ СПК

02139723 /003608-21,

02139723/ 003608д-21

Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорії «спеціаліст І категорії»
2. Тафій

Наталія

Іванівна

Учитель початкових класів ЗІППО,ЗІ СПК

02139723 /003311-21

 

Підтвердженораніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель»
3 Костів

Алла

Василівна

Учитель початкових класів ЗІППО,ЗІ СПК

02139723 /003262-21

 

Підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорії «спеціаліст вищої категорії»
4 Гаморчук

Олена

Василівна

Учитель початкових класів ЗІППО,ЗІ СПК

02139723 /003238-21

 

Підтвердженораніше присвоєне педагогічне звання «старший учитель»
5. Росущан

Ганна

Василівна

Вихователь ГПД ЗІППО,ЗІ СПК

02139723 /002767-21

 

Підтверджено раніше встановлений

11т.р.

6. Тафійчук

Лариса

Юріївна

Практ.

психолог

ЗІППО,ЗІ СПК

02139723 /004410-21

 

Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»
7. Довбня

Марія

Дмитрівна

Педагог – організатор ЗІППО,ЗІ СПК

02139723 /002160-21

 

Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»
8. Дорошевич

Христина

Ігорівна

Вч. біології ЗІППО,ЗІ СПК

02139723 /004209д-21

02139723 /004209-21

Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»

 

Кількісний та якісний склад колективу

(32 працівники)

Спеціаліст  (4) ІІ категорія (5) І категорія (12) Вища категорія (6) Старший вчитель  (5) Тарифний розряд

 (5)

 

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводиться спеціальна методична робота, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня.

       Участь педагогів у фахових конкурсах.

    У 2020-2021н.р. вчитель української мови та літератури Куцин А.В. та директор закладу освіти Варга Н.В. взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року -2021» у номінації «Українська мова та література» та «Керівник року» .

У квітні 2021 року на базі Річанського ЗЗСО І-ІІІ ст. Великобичківської селищної ради Рахівського району відбулося методичне консультування для вчителів хімії району з проблеми «Квест-технології в навчанні. Методика створення та проведення освітніх веб-квестів».
Йосипчук Марія Миколаївна акцентувала увагу на тому, що сучасний педагог – це творча особистість, яка збирає у свою методичну скарбничку різноманітні навчальні сервіси, вміє критично оцінити їх і створити цікаві завдання, які будуть мотивувати учнів і сприяти досягненню освітніх цілей. Педагогиня поділилася з колегами своїм досвідом роботи із планування, підготовки та проєктування веб-квестів, квест-кімнати до уроку. Звернула увагу колег на те, що такі форми роботи дають змогу повною мірою використовувати інтелектуальний потенціал учнів, привчати їх до індивідуальної та групової роботи, розвивати творчі здібності.

28 учасників онлайн-семінару мали можливість практично взяти участь у веб-квесті створеному Марією Миколаївною. Директорка Рахівського ЦПРПП Капустяк Наталія Тимофіївна ознайомила присутніх з створенням веб-квестів на платформі Canva.
Взяли участь у обговоренні та поділилися власним досвідом використання веб-технологій на уроках вчителі хімії Саїк Н.А. (Рахівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Рахівської міської ради), Гадар В.С. ( Квасівський ЗЗСО І-ІІІ ст. Ясінянської селищної ради), Шишвак Г.М. (Великобичківський ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Великобичківської селищної ради).

 

Робота з обдарованими учнями. Велику увагу приділяли вчителі розвитку творчих здібностей учнів , взявши активну  участь у  таких конкурсах :

 

з/п

Назва конкурсу Кількість

учасників

Високий результат

 (Ім.)

Добрий результат

(ІІ м.)

Учасник

(ІІІ м.)

Примітка
1. «Геліантус» 49 ДипломIIIступеняТкач С. Перем. В поч. школі 24 уч.; перем. На шк. рівні 11 уч.; 2 грамоти з біології, по одній грамоті з хімії, фізики та географії.
2.      2 «Левеня»  4 Кузьмик Д. Жіляк Д., Варга В., Ткач Д.
3.      3  «Бобер» 19 учасники
4.      1 «Соняшник» 38
5.      2 Мовно-літературний конкурс читців  ім. Т.Шевченка «Ми діти твої, Україно! »  2 Попович ОлександраЮріївна(5 клас) Халус Марія Юріївна(10  клас)(учасниця)

 

Пріоритетні питання над якими буде працювати заклад освіти

у 2021-2022н.р.

Забезпечити впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу.

Продовжувати вивчати та застосовувати інноваційні форми і методи навчання .

Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.

Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.

Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.

Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.

Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.

Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.

Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.

Чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми.

Працювати над підвищенням рівня якості знань учнів.

Підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад.

Активнішезалучатиучнів до участі в інтелектуальних конкурсах.

Продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.

Активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи, удосконалення навичок дослідницької роботи.

НУШ

Профільне навчання

Дистанцій ненавчання.